Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed 2018-02-07T12:45:36+00:00

Project Description

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed:

Betalingsvillighedsundersøgelsen er gennemført på eget Moos-Bjerre initiativ med det primære formål at bidrage med et borgerperspektiv til aktuel ekspertpræget debat om biblioteker. Vi har spurgt i alt 2.000 repræsentativt udvalgte danskere. Vi finder en gennemsnitlig værdisætning af folkebibliotekerne på 658 kr. pr. skatteborger eller 2,8 mia. kr. på samfundsniveau. Det er 63 kr. henholdsvis 268 mio. kr. højere end det faktiske nettodriftsudgiftsniveau i dag.

Læs den fulde rapport her: Bibliotekernes værdi målt som betalingsvillighed