Moos-Bjerre & Langes ydelser

  • Vi tilbyder en lang række ydelser. Herunder bruger- og borgerundersøgelser, effekt- og resultatmålinger, fremskrivningsmodeller samt IT-understøtning af forretningsgange og styring.
  • Vi bruger en bred palet af metoder. Fra fokusgruppeinterviews, personlige interviews og spørgeskemaundersøgelser til avancerede statistiske analyser og registerbaserede analyser.
  • Vi hjælper med at omsætte undersøgelsesresultaterne til handling. Fx ved at facilitere processer med strategi- og ledelsesudvikling eller ved at gøre resultater tilgængelige med brugervenlig business intelligence og infografik.

Vores ydelser og metoder

Moos-Bjerre & Langes historie

  • Moos-Bjerre & Lange er en fusion mellem Lange Analyser og Moos-Bjerre Analyse. Efter et flereårigt samarbejde samt stigende efterspørgsel fusionerede de to firmaer i 2014. Hermed samlede vi viden og kompetencer inden for undersøgelse, analyse og IT i ét firma. Samtidig har vi ansat flere medarbejdere og kvalificeret os til også at løse store opgaver i EU-udbud.
  • Moos-Bjerre & Lange er idag et firma med stærke og brede kompetencer, viden og metoder. Vi løser opgaver, der varetager hele processen fra vores kunders idé og videns behov over undersøgelse og til konkret implementering.

Hvem er vi

Hellere lille og hurtig …

Vi er et mindre firma, der består af 14 personer. Her ud over har vi tre personer, der er tæt knyttet til virksomheden i samarbejder eller på freelance aftaler.

Til forskel fra store konsulenthuse har vi ikke aktionærer, bestyrelse og tidskrævende organisatoriske procedurer. Det gør, at vi kan handle hurtigt og fleksibelt på vores opgaver, og at vi kan tilbyde dem til en konkurrencedygtig pris.

Vi løser alle vores opgaver – store som små – med stor ansvarlighed og respekt for deadlines.

Læs mere om hvem er vi og om vores ydelser og metoder

Vi giver et faktabaseret handlingsgrundlag

Vores ydelser giver et kvalificeret og faktabaseret handlingsgrundlag. Vi er garant for, at metoderne er i orden og at resultaterne er velfunderede. Samtidig tilpasser vi opgaveløsningen til den enkelte kunde og sikrer at den giver værdi for dem. Det sikrer, at vores analyser og undersøgelser kan omsættes til strategiske beslutninger såvel som til konkret handling.

Vi indsamler viden om holdninger, adfærd og resultater. Vi analyserer og fremstiller resultaterne i en struktureret og handlingsorienteret form.

Vi har respekt for kundens virkelighed

Det er vigtigt for os, at vores analyser og undersøgelser passer til den virkelighed de skal anvendes i. Der er forskel på om resultaterne skal anvendes overordnet og strategisk eller om de skal anvendes direkte i en hverdag med tæt konktakt med borgere og kunder. Resultaterne skal kunne omsættes til handling i den konkrete kontekst de vedrører.

Vi starter med at spørge

Vi har respekt for den faglighed og viden, der er inden for ethvert område og inddrager den i vores analysedesign. I stedet for blot at give ekspertrådgivning spørger vi de borgere, medarbejdere, kunder mv., der fx bruger den ydelse, der skal evalueres. Det gør vi især ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterview og personlige interview.

Se eksempel: Fremtidens Biblioteker – målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling

Vi systematiserer viden

Vi benytter os af metoder, hvor vi følger adfærd og resultater. Det gør vi fx ved hjælp af registeranalyser, hvor vi opsamler og strukturerer den viden, der ligger i forskellige databaser og statistiske registre fx en ungdomsårgangs vej gennem og resultater i uddannelsessystemet. Her benytter vi os bl.a. af vores forskeradgang til Danmarks Statistik.

Se eksempel: Nordjysk Uddannelsesindblik 2015

Se eksempel: Aktivitets- og planlægningssystemer for UU-København

Moos-Bjerre & Lange ApS © 2017 CVR-nummer: 36032537