Project Description

Medborgerskab blandt unge:

Moos-Bjerre foretog igen Københavns Kommunes medborgerskabsundersøgelse i 2017 blandt unge borgere i kommunen vedrørende integration og medborgerskab. Moos-Bjerre  havde fokus på at sikre den bedst mulige repræsentation, gennem målrettet indsats og oversættelse af spørgeskemaet til otte forskellige sprog.

Undersøgelsen er en gentagelse af medborgerskabsundersøgelserne fra 2015 og 2016 og ligger samtidig i forlængelse af andre undersøgelser i Københavns Kommune vedrørende integration og medborgerskab. Den blev gennemført i efteråret 2017 blandt i alt 2.450 18-29-årige bosat i Københavns Kommune. Med omfattende og flerstrenget rykkerprocedure lykkedes det at opnå en samlet svarprocent på godt 44%. I undersøgelsen indgår besvarelser fra følgende grupper:

  • borgere med dansk oprindelse
  • borgere med anden vestlig oprindelse
  • borgere med ikke-vestlig oprindelse

Undersøgelsen retter sig mod en svær målgruppe, og afdækker forhold i samfundet, som er følsomme og svære at måle, og det har været vigtigt at sikre den bedst mulige repræsentation og herunder sikre, at der ikke er borgere, der oplever sig begrænsede eller udelukkede på grund af sprogvanskeligheder. Der har derfor været mulighed for at deltage i undersøgelsen på i alt otte forskellige sprog: dansk, engelsk, arabisk, somali, tyrkisk, farsi/persisk, serbokroatisk og urdu.

Undersøgelsen indeholdt en kortlægning af unge københavneres holdning til og oplevelser med:

  • Diskrimination
  • Anerkendelse af demokratiske værdier og politiske forhold
  • Sharia-lovgivning
  • Homoseksualitet
  • Frihed og selvbestemmelse
  • Foreningsmedlemsskab
  • Generel anerkendelse i samfundet

Undersøgelsen blev til i samarbejde med Danmarks Statistik.

Resultaterne indgår i Københavns Kommunes integrationsbarometer.