Project Description

Maja Noer Olsgaard

Baggrund

Maja har en bachelor i sociologi fra Københavns Universitet (2016-2020).

Maja har været ansat i Moos-Bjerre siden 2018 som både praktikant, juniorkonsulent og er nu konsulent på fuld tid.

Ekspertise

Maja har stor erfaring med både kvantitative og især kvalitative projekter, herunder facilitering af fokusgrupper og personinterview, observationsstudier og omfattende analyser og afrapporteringer.

Projekter

Maja har blandt andet været projektleder på

og har spillet afgørende roller for for eksempel