Project Description

I løbet af marts og april 2019 har Moos-Bjerre udført en omfattende undersøgelse af bibliotek og borgerservice i Nordfyns Kommune med deltagelse fra næsten 1.400 borgere i Kommunen. Undersøgelsen har haft til formål at bidrage med et vidensgrundlag for politisk drøftelse og beslutning om fremtidens model for Bibliotek og Borgerservice i Nordfyns Kommune. Undersøgelsen har således bragt ny viden om brugere og ikke-brugeres biblioteksvaner samt borgernes brug og tilfredshed med borgerservice på baggrund af vejet data, der tilsikrer repræsentativitet i undersøgelsen.  Undersøgelsens datagrundlag baserer sig på en kombination af kvantitative og kvalitative metoder herunder analyse af registerdata fra Danmarks Statistik, etnoraid, spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interviews blandt borgere, biblioteksbrugere og interessenter.