Project Description

Unges deltagelse i civilsamfundets fællesskaber:

På baggrund af undersøgelser, interviews med eksperter og fokusgruppeinterviews med unge fra forskellige dele af landet giver kortlægningen et overblik over eksisterende viden om, hvordan unge engagerer sig i civilsamfundet, hvem de unge er, og hvad der motiverer dem til at deltage.

Læs den fulde rapport her: Unges deltagelse i civilsamfundets fællesskaber