Regressions- og effektanalyser

Ved hjælp af regressionsanalyser kan vi undersøge, hvilke forhold der påvirker et givet område. Fx hvad der har betydning for, at man får en ungdomsuddannelse, eller hvad der især har betydning for, hvor ofte man køber eller bruger en service. Hermed skabes der et faktabaseret grundlag for at prioritere de forhold og faktorer, der er mest effektfulde at sætte ind overfor, hvis man vil have flere til at benytte en service.