Segmenteringsanalyse

Det er ofte værdifuldt ikke kun at betragte befolkningen, brugere eller kunder som én samlet gruppe, men derimod at få et mere nuanceret og præcist billede af, hvilke forskellige grupper, der er i befolkningen eller blandt ens brugere eller kunder.

Dette kan en segmenteringsanalyse give. Den giver viden om forskellige grupper og hvilke karakteristika, de har til fælles. På den baggrund kan vi analysere de forskellige gruppers behov, ønsker og forhold til en bestemt ydelse. Dette giver mulighed for eksempelvis at målrette ydelser mere direkte til de forskellige målgrupper.

Vi udfører vores segmenteringsanalyser ved hjælp af den statistiske metode klyngeanalyse. Denne metode giver mulighed for at få et meget mere præcist billede af forskellige grupper, end hvis man blot opdeler i fx unge/gamle, mænd/kvinder eller brugere/ikke brugere. I en segmenteringsanalyse kan vi nemlig inddrage en række faktorer samtidigt, så de forskellige grupper ikke bare opdeles og karakteriseres ved traditionelle socioøkonomiske faktorer. Fx kan der indgå holdninger, værdier, familiesituation og gruppernes forhold til en given ydelse eller vare.

Segmenteringsanalyser har traditionel været meget anvendte i private firmaer og reklamebranchen til at give viden om, hvordan man skal nå forskellige forbrugsgrupper. Men segmenteringsanalyser kan være mindst lige så givtige i forhold til forskellige offentlige ydelser. Det fremgår eksempelvis af vores store segmenteringsanalyse; Fremtidens Biblioteker – målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling.