Moos-Bjerre har evalueret Medvind i Østerbyen

Moos-Bjerre har været evaluerings- og læringspartner på MedVind i Østerbyens indledende fase i perioden 2018-2022. Evalueringen trækker på både spørgeskemaundersøgelser, kvalitative interviews og kommunale registerdata. Moos-Bjerre har desuden løbende leveret vidensinput, der har skullet stimulere alliancens udvikling og læring.

MedVind er en alliance, der skal øge den sociale mobilitet for børn og unge i området Østerbyen i Esbjerg over de næste 12 år. Alliancen er initieret af Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden. Alliancens tilgang er er inspireret af collective impact, hvor man arbejder på tværs af sektorer for at skabe social forandring. Alliancen repræsenterer således en nyskabende tilgang til at udvikle den kommunale velfærd i samarbejde med erhvervsliv og civilsamfund.

Visionen er, at alle børn og unge i bydelen finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse i 2030. Både kommune, civilsamfund og erhvervsliv skal samarbejde for at realisere den. De fire nøgleområder i initiativet er Sundhed, Kultur og fritid, Læring og Job/erhverv, men i centrum for det hele er det gode børne-og ungeliv.

To øjenåbnere fra Moos- Bjerres evaluering af alliancen.

  • Samarbejde: Ved at tænke i nye baner og samarbejde på nye måder på tværs af kommune og civilsamfund er det muligt at udforme nye indsatser, der f.eks. hjælper unge i fritidsjobs.
  • ”Kommunalt fast track”: Samskabelse på tværs af civilsamfund og kommune kan skubbe til kommunal praksis, stimulere udvikling og skabe plads til mere fleksibilitet og smidighed i kommunens styring.

Læs mere om undersøgelsen her: