Vi har særligt kendskab til

Undervisnings-, uddannelses- og forskningsområdet

Vi arbejder for ministerier og styrelser, skoler, universiteter samt skoleforeninger m.v. Derudover er vi på Undervisningsministeriets rammekontrakt. Vi gennemfører blandt andet evalueringer af forløb og uddannelser samt økonomiske analyser og fremskrivninger. Hos os er kunden i centrum.

Kultur- og socialområdet

Vi hjælper kommuner, biblioteker og andre kultur- og socialorganisationer. Vi leverer analyser og evalueringer, der sikrer blandt andre kommuner, biblioteker og andre kultur- og socialorganisationer et databaseret overblik og beslutningsgrundlag i opfølgningen på indsatser og kampagner.

Filantropi, foreninger og virksomheder

Vi arbejder for fonde, NGO’er, organisationer og foreninger. Vi evaluerer på resultater og processer, leverer dagsordenskabende holdningsundersøgelser og dokumentation for værdiskabelse og impact samt medlems- og kundeundersøgelser.

Nogle af vores kunder er

Undervisningsministeriet logo effekter
Uddannelse-og forskningsministeriet studerende spørgeskemaundersøgelse
Danmarks biblioteksforening logo - opinionsmåling
Novo Nordisk Fonden logo
integration
Sydslesvigsk Forening logo
BørneBuddies logo
danske museer logo
McDonalds logo Happy Meal Readers
Logo Det Kriminalpræventive Råd
student and innovation house logo virkningsmåling
Red barnet evaluering
Tårnby Kommunebiblioteker logo - undersøgelse
Guldborgsund Kommune logo frikommuneforsøg
Nordfyns Kommune logo - undersøgelse af bibliotek
Rigsarkivet logo
biblioteket Frederiksberg logo
Esbjerg Kommune logo
Tuborg fondet kortlægning fællesskaber