Befolkningsundersøgelser for Danmarks Biblioteksforening

For bl.a. Danmarks Biblioteksforening har Moos-Bjerre gennemført en befolkningsundersøgelse med repræsentative udsnit af den danske befolkning.

Undersøgelserne er typisk gennemført blandt 1.000 repræsentativt udvalgte borgere på Epinions eller Moos-Bjerre eget Danmarkspanel. Repræsentation er sikret gennem skarp indsamlingsprocedure samt efterfølgende vejning af datasæt.