Udvalgte cases

Nedenfor vises et lille udpluk af de seneste opgaver vi har løst.

Undersøgelsesydelser

Vi tilbyder en lang række undersøgelsesydelser. Herunder kunde-, bruger-, medarbejder- og borgerundersøgelser, effektanalyser, evalueringer og registerundersøgelser. Herudover rådgivning om strategiudvikling, implementering og formidling.

Bred vifte af metoder

Vi bruger en bred palette af metoder. Fra fokusgruppeinterviews, personlige interviews og spørgeskemaundersøgelser til avancerede statistiske analyser og registerbaserede analyser.

Viden til handling

Vi hjælper med at omsætte viden til handling. Fx ved at facilitere processer med strategi- og ledelsesudvikling eller ved at gøre resultaterne tilgængelige med brugervenlige monitoreringsværktøjer, dashboards og infografikker.

Vi har respekt for kundens virkelighed

Det er vigtigt for os, at vores analyser og undersøgelser passer til den virkelighed de skal anvendes i. Der er forskel på om resultaterne skal anvendes overordnet og strategisk eller om de skal anvendes direkte i en hverdag med tæt konktakt til borgere og kunder. Resultaterne skal kunne omsættes til handling i den konkrete kontekst de vedrører.

Bruger-, kunde- og borgerundersøgelser

For både offentlige og private ydelser er brugeren, borgeren eller kunden en central aftager. Ved at sætte brugeren, kunden eller borgeren i centrum…

LÆS MERE

Spørgeskemaundersøgelser og dataindsamling

Spørgeskemaundersøgelser er et af vore kerneområder.Vi har stor erfaring med, at: Formulere spørgsmål, der er let forståelige, hvilket er vigtigt…

LÆS MERE

Fokusgruppeinterview og personlige interview

Vi har stor erfaring med at udføre fokusgruppeinterview, personlige interview og andre interviewformer og kvalitative metoder. Kvalitative interview giver værdi ved at give…

LÆS MERE

Statistiske analyser

Statistiske analyser er en af vores kernekompetencer. Analyserne foretages både på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelser eller på baggrund af eksisterende data fx fra forskellige registre…

LÆS MERE

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

START DIT PROJEKT

Kunder

Vi er stolte af at have hjulpet en lang række indflydelsesrige organisationer, myndigheder og virksomheder

Kvalitativ viden

“Moos-Bjerre er en kompetent analysevirksomhed. De har hjulpet os med at gennemføre fokusgruppeinterviews og levere dybdegående kvalitativ viden”.

Claus Sandvei, Head of Insight, Mediacom Danmark

Vigtig viden om vores kunder

“Moos-Bjerre har tilført os vigtig viden og indsigt gennem en stor analyse af vores kunder. Vi er glade for samarbejdet og sætter stor pris på firmaets store faglighed og høje serviceniveau”.

Antonis Eleftheriou, Siemens A/S

Professionelt og dedikeret

“Moos-Bjerre arbejder professionelt og dedikeret og har
bidraget med vigtig viden om det danske mindretal i Sydslesvig”.

Stort engagement og stor indsigt

“Moos-Bjerre har været dybt engageret i vores medlemsanalyser, hvor de har udført både kvalitative og kvantitative analyser. Begge kvalificerer vores arbejde med medlemsloyalitet.