Nyheder

Om Moos-Bjerre

Vi gør vigtige beslutninger bedre
Moos-Bjerre er et mindre analyse- og konsulentfirma. Vi tilbyder en bred palette af services og har stor erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder. Vi hjælper både offentlige og private institutioner, velgørende organisationer  og foreninger i øvrigt. Vores mål er altid at skabe et optimalt beslutningsgrundlag og rådgive vores kunder til at agere bedst muligt.

Vi hjælper fra viden til handling
Vi arbejder målrettet på at omsætte resultater fx ved at facilitere processer med strategi og ledelsesudvikling eller ved at gøre indsigter tilgængelige med brugervenlig business intelligence monitoreringsværktøjer, dashboards og infografik.

Hellere lille og hurtig
Til forskel fra store analyse- og konsulenthuse har vi ikke tidskrævende interne procedurer. Det gør, at vi kan handle hurtigt og fleksibelt på vores opgaver, og at vi kan fokusere på det, der skaber værdi hos dig som kunde. Vi løser alle vores opgaver – store som små – med stor ansvarlighed og respekt for deadlines.

Udvalgte cases

Nedenfor vises et lille udpluk af de seneste opgaver vi har løst.

2020-02-13T09:57:46+00:00

Moos-Bjerre har i 2019 evalueret McDonald’s Danmarks’ kampagne ‘Happy Meal Readers’. Happy Meal Readers handler om øge læselysten blandt danske børn og skabe hyggestunder mellem børn og forældre gennem

2020-02-12T16:12:23+00:00

Moos-Bjerre har gennemført en større midtvejsevaluering af tre frikommuneforsøg i Guldborgsund Kommune under overskriften ”Børn som vores vigtigste ressource”. Omdrejningspunktet for evalueringen har været forsøgenes implementering og virkning i forhold til målgrupperne i

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

START DIT PROJEKT

Kunder

Vi er stolte af at have hjulpet en lang række indflydelsesrige organisationer, myndigheder og virksomheder

Kvalitativ viden

“Moos-Bjerre er en kompetent analysevirksomhed. De har hjulpet os med at gennemføre fokusgruppeinterviews og levere dybdegående kvalitativ viden”.

Claus Sandvei, Head of Insight, Mediacom Danmark

Vigtig viden om vores kunder

“Moos-Bjerre har tilført os vigtig viden og indsigt gennem en stor analyse af vores kunder. Vi er glade for samarbejdet og sætter stor pris på firmaets store faglighed og høje serviceniveau”.

Antonis Eleftheriou, Siemens A/S

Professionelt og dedikeret

“Moos-Bjerre arbejder professionelt og dedikeret og har
bidraget med vigtig viden om det danske mindretal i Sydslesvig”.

Stort engagement og stor indsigt

“Moos-Bjerre har været dybt engageret i vores medlemsanalyser, hvor de har udført både kvalitative og kvantitative analyser. Begge kvalificerer vores arbejde med medlemsloyalitet.

Vi tilbyder blandt andet

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser

Bruger-, kunde- og borgerundersøgelser

For både offentlige og private ydelser er brugeren, borgeren eller kunden en central aftager. Ved at sætte brugeren, kunden eller borgeren i centrum…

LÆS MERE

Spørgeskemaundersøgelser og dataindsamling

Spørgeskemaundersøgelser er et af vore kerneområder.Vi har stor erfaring med, at: Formulere spørgsmål, der er let forståelige, hvilket er vigtigt…

LÆS MERE

Fokusgruppeinterview og personlige interview

Vi har stor erfaring med at udføre fokusgruppeinterview, personlige interview og andre interviewformer og kvalitative metoder. Kvalitative interview giver værdi ved at give…

LÆS MERE

Statistiske analyser

Statistiske analyser er en af vores kernekompetencer. Analyserne foretages både på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelser eller på baggrund af eksisterende data fx fra forskellige registre…

LÆS MERE

Vi er kendetegnet ved

Det er vigtigt for os, at vores analyser og undersøgelser passer til den virkelighed de skal anvendes i. Der er forskel på om resultaterne skal anvendes overordnet og strategisk eller om de skal anvendes direkte i en hverdag med tæt konktakt til borgere og kunder. Resultaterne skal kunne omsættes til handling i den konkrete kontekst de vedrører.

Vi starter med at spørge

Vi har respekt for den faglighed og viden, der er inden for ethvert område og inddrager den i vores analysedesign. I stedet for blot at give ekspertrådgivning spørger vi de borgere, medarbejdere, kunder mv., der fx bruger den ydelse, der skal evalueres. Det gør vi især ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterview og personlige interview.

Vi har respekt for kundens virkelighed

Det er vigtigt for os, at vores analyser og undersøgelser passer til den virkelighed de skal anvendes i. Der er forskel på om resultaterne skal anvendes overordnet og strategisk eller om de skal anvendes direkte i en hverdag med tæt konktakt til borgere og kunder. Resultaterne skal kunne omsættes til handling i den konkrete kontekst de vedrører.

Vi giver et faktabaseret handlingsgrundlag

Vores ydelser giver et kvalificeret og faktabaseret handlingsgrundlag. Vi er garant for, at metoderne er i orden og at resultaterne er velfunderede. Samtidig tilpasser vi opgaveløsningen til den enkelte kunde og sikrer at den giver værdi for dem. Det sikrer, at vores analyser og undersøgelser kan omsættes til strategiske beslutninger såvel som til konkret handling.