Spørgeskemaundersøgelser og dataindsamling

Spørgeskemaundersøgelser er et af vore kerneområder.

Vi har stor erfaring med, at:

Formulere spørgsmål, der er let forståelige, hvilket er vigtigt for at sikre at data giver et sandfærdigt billede af virkeligheden.

• Gennemføre dataindsamling inden for de aftalte tidsfrister og milepæle.

• Sikre en høj svarprocent. Det sikrer vi ved at bruge forskellige former for rykkertiltag samt lodtrækningsgevinster til de undersøgelsestyper, hvor det er passende.

• Sikre at deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen føler sig godt behandlet. Vi går meget op i ikke at være insisterende eller pågående, når vi kontakter folk. Samtidig giver vi alle, der måtte henvende sig med spørgsmål angående undersøgelsen, et personligt svar inden for max 24 timer og typisk indenfor 2 timer.

• Sikre at data er repræsentativt. Det er vigtigt for, at man kan generalisere ud fra de indkomne besvarelser. Det tjekker vi bl.a. ved at sammenholde – og korrigere – fordelingen på køn, alder, uddannelse, geografi mv. mellem den givne stikprøve og resten af populationen.

Vi er med andre ord garant for, at vores spørgeskemaundersøgelser er repræsentative og de data, der indsamles hermed er sandfærdige (uden validitets- eller reliabilitetsproblemer) og generaliserbare.

Spørgeskemaundersøgelserne kan udføres:

• Via Moos-Bjerre Danmarkspanel. Her kan der foretages en hurtig og forholdsvis billig dataindsamling. Læs mere om Moos-Bjerre Danmarkspanel

• Elektronisk. Udsendelse via e-mail og/eller link. Denne metode er effektiv og forholdsvis billig, hvis målgruppen kan identificeres, og kontaktoplysninger er tilgængelige. Det er også en god metode til at nå bredt ud, og den kan suppleres med distribution og/eller rykker via sms for bl.a. at øge repræsentationen af de yngste grupper

• Telefonisk. Det er særligt en fordel, hvis der er tale om undersøgelser, hvor det er vigtigt, at respondenten har mulighed for at få spørgsmålene forklaret nærmere, eller hvor det er vigtigt at intervieweren har mulighed for at spørge nærmere ind til svaret. Denne metode er desuden god til at sikre repræsentative svar fra den ældre del af befolkningen.

• Postalt. Udsendelse ved hjælp af et fysisk brev virker for nogen målgrupper som en mere seriøs henvendelse.

Ofte kombinerer vi flere af metoderne for at få fordelen fra flere metoder. Hvilken indsamlingsmetode der vælges aftales altid med kunden og tilpasses kundens behov i forhold til målgruppe, undersøgelsesområde og økonomi.

Eksempler på vores spørgeskemaundersøgelse: Evaluering af Studievalg for Uddannelsesministeriet (spørgeskemaundersøgelse blandt 10.000 unge). Biblioteksundersøgelser (samlet mere end 20.000 brugerbesvarelser i 2014)

Vi benytter ofte de data, der er indsamlet til at lave forskellige statistiske analyser. Læs mere om vores forskellige statistiske analyser