workshops

Workshops

Workshops indebærer sædvanligvis flere aktive og inddragende elementer end det gør sig gældende for et møde eller en fokusgruppe. Workshops vil også ofte være heldags – eller halvdagsarrangementer. En workshop kan bruges til at aktivt at inddrage målgruppen i udviklingen af et projekt eller produkt. Som eksempler kan målgrupper og formål for en workshop være:

  • Eksperter eller interessenter, som ved en undersøgelses afslutning skal drøfte undersøgelsens resultater og udvikle anbefalinger.
  • Brugere af et produkt, som skal vurdere produktets brugervenlighed.
  • Børn og unge, som skal give indsigt i deres behov i forbindelse med udviklingen af en social indsats
workshops

Billedet er fra vores heldagsworkshop med ordblinde børn og unge, som vi arrangerede og afholdte for Egmont Fonden i forbindelse med deres børnetopmøde i 2018.