Økonomiske analyser og økonomistyring

I de senere år er der kommet stigende opmærksomhed på styrket styring af økonomien i organisationer, institutioner og virksomheder. I Moos-Bjerre har vi mange års erfaring med at gennemføre økonomiske analyser og vi leverer værktøjer, der giver mulighed for at udnytte og styre økonomien optimalt. Vi gennemfører økonomiske analyser, som har forskellige formål. Det kan for eksempel være, at du som kunde ønsker

  • At indfri besparelser og frigøre midler til udvikling og investering
  • At overkomme udfordringer med at holde budgettet
  • At udnytte de økonomiske ramme mere optimalt

For at undgå budgetoverskridelser og for at kunne udnytte økonomien optimalt er det vigtigt at kunne justere økonomien langt før regnskabet opgøres. Det hjælper vi med ved at opgøre disponerede udgifter, udvikle systemer til måling og opgørelse heraf. Derudover fremlægger vi resultaterne i en enkel og overskuelig form, der egner sig til såvel direktionsniveau, forvaltning, decentral ledelse og/eller det politiske niveau.

Tidligere undersøgelser

  • Dansk Skoleforening for Sydslesvig: Vi har i 2019 foretaget en økonomisk analyse for Dansk Skoleforening for Sydslesvig med formålet at identificere årsager til deres nuværende situation med økonomisk ubalance i form af underskud. Analysen baserede sig på en lang række datakilder, herunder forskellige budgetmaterialer. Læs mere om den økonomiske analyse her.
  • Skolernes Økonomistyringsværktøj: Vi har også udviklet Skolernes Økonomistyringsværktøi (SØV), som er et system- og arbejdsgangsunderstøttende værktøj til budgetlægning og omsætning til lektioner, timer og personaleårsværk samt budgetopfølgning og flereårsplanlægning. Læs mere om SØV her.

Direktør og partner i Moos-Bjerre, Michael Moos-Bjerre, underviser desuden i økonomistyring i ministerier, kommuner, statslige institutioner samt undervisningsinstitutioner i særdeleshed.