Økonomisk analyse og økonomistyring

I de senere år er der kommet stigende opmærksomhed på styrket styring af økonomien i offentlige organisationer og institutioner. Vi leverer værktøjer, der øger gennemsigtigheden af de enkelte områdes økonomi og giver mulighed for at udnytte og styre denne økonomi optimalt. Det er givtigt for såvel områder, der skal indfri besparelser, overkomme udfordringer med at holde budgettet eller blot vil udnytte sine økonomiske rammer mere optimalt eller frigøre midler til udvikling og investering.

For at undgå budgetoverskridelser og for at kunne udnytte sin økonomi optimalt er det vigtigt at kunne justere økonomien langt før regnskabet opgøres. Det hjælper vi med ved at opgøre disponerede udgifter, udvikle systemer til måling og opgørelse heraf samt fremlægge resultaterne i en enkel og overskuelig form, der egner sig til såvel direktionsniveau, forvaltning, decentral ledelse og/eller det politiske niveau.

Vi har bl.a. udviklet Skolernes Økonomistyrings Værktøj (SØV). Det er et system- og arbejdsgangsunderstøttende værktøj til budgetlægning og omsætning til lektioner, timer og personaleårsværk samt budgetopfølgning og flerårsplanlægning. Eksempel: SØV.

Vi har for flere kommunale forvaltninger og folkeskoler udviklet økonomistyringsværktøjer, forestået undervisning i god økonomistyring på skoleområdet, procesbistand og konkret konsulentløsning af økonomiske udfordringer og tilpasningsvanskeligheder fx i forbindelse med oparbejdelse af underskud og/eller overgang til budget- og bevillingsmodel.