Økonomisk og organisatorisk analyse af Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Moos-Bjerre har i sommeren og efteråret 2019 foretaget en ekstern organisatorisk og økonomisk analyse af virksomheden Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Undersøgelsen har til formål at give en dyb og nuanceret forståelse af årsager til den nuværende situation med økonomisk ubalance og mundede ud i en beslutningsunderstøttende rapport med forslag til mere effektive modeller og mulige omkostningsreduktioner for Skoleforeningen. Samlet set afdækker undersøgelsen optimerings og rationaliseringspotentialer i virksomhedens struktur, organisering og arbejdsprocesser. Analysen tjener således virksomhedens langsigtede formål om at være en driftseffektiv forening, men retter samtidig opmærksomhed på Skoleforeningens særlige betydning for mindretallets sammenhængskraft.

Undersøgelsen er baseret på en kombination af status- og modelberegninger samt økonomistyringsmæssige og organisationsanalyser samt kvalitative interviews med direktion, ledere, medarbejdere og forældre. I undersøgelsen rettes blandt andet fokus på følgende temaer:

 • Udvikling og fremskrivning af udgifter og indtægter
 • Økonomi for hver af enhederne – grundskoleafdelingen, gymnasiet, dagtilbuddet
 • Besparelser ved eventuelle skolelukninger
 • Faglige og mindretalsspecifikke hensyn i forbindelse med eventuelle skolelukninger
 • Demografiske og bosætningsmæssige mønstre i regionen og mindretallet på længere sigt
 • Estimater for lærernes undervisningstid i grundskolen og gymnasiet
 • Sammenligning af løn til lærere og pædagoger i Sydslesvig og Danmark
 • Beregninger af besparelser i forbindelse med reduktion i skoleårets længde og befordringstilskud, indførsel af forældrekontingent og en række andre mulige tiltag
 • Sammenligning af udgifter til centraladministration i Sydslesvig og Danmark
 • Medarbejdertrvisel og inddragelse
 • Transparens og effektivitet i forældredemokratiet

Hele rapporten og et kortere resumé kan læses her.

 

Dansk skoleforening for Sydslesvig e.V logo