law_6-compressor

Hellere lille og hurtig

Vi er et mindre firma, der består af yderst dedikerede medarbejdere.
Til forskel fra store analyse- og konsulenthuse har vi ikke tidskrævende interne og organisatoriske procedurer. Det gør, at vi kan handle hurtigt og fleksibelt på vores opgaver, og at vi kan fokusere på det, der skaber værdi hos kunden.

Vi løser alle vores opgaver – store som små – med stor ansvarlighed og respekt for deadlines.

Vi starter med at spørge

Vi har respekt for den faglighed og viden, der er inden for ethvert område og inddrager den i vores analysedesign. I stedet for blot at give ekspertrådgivning spørger vi de borgere, medarbejdere, kunder mv., der fx bruger den ydelse, der skal evalueres. Det gør vi især ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterview og personlige interview.

Vi har respekt for kundens virkelighed

Det er vigtigt for os, at vores analyser og undersøgelser passer til den virkelighed de skal anvendes i. Der er forskel på om resultaterne skal anvendes overordnet og strategisk eller om de skal anvendes direkte i en hverdag med tæt konktakt til borgere og kunder. Resultaterne skal kunne omsættes til handling i den konkrete kontekst de vedrører.

Vi giver et faktabaseret handlingsgrundlag

Vores ydelser giver et kvalificeret og faktabaseret handlingsgrundlag. Vi er garant for, at metoderne er i orden og at resultaterne er velfunderede. Samtidig tilpasser vi opgaveløsningen til den enkelte kunde og sikrer at den giver værdi for dem. Det sikrer, at vores analyser og undersøgelser kan omsættes til strategiske beslutninger såvel som til konkret handling.

Michael Moos-Bjerre

Ejer

Anders Kragh Jensen

Associeret partner

Tilde Moos-Bjerre

Chefkonsulent

Anders Vrangbæk Riis

Konsulent

Julie Schroeder

Konsulent

Rikke Plougsbæk

Kvalitativ seniorkonsulent (deltid)

Christian Lykkeby Olsen

Juniorkonsulent

Jacob Yulzari

Praktikant

Morten Stubkjær

Studentermedhjælper (orlov)

August Lohse

Studentermedhjælper

Maja Noer Olsgaard

Studentermedhjælper

Mille Urioste

Studentermedhjælper

Cecilie Heitmann

Studentermedhjælper

Sofie Læbo

Studentermedhjælper

Udvalgte cases

Nedenfor vises et lille udpluk af de opgaver vi har løst.