Værdigrundlag

Moos-Bjerres mål er at bidrage til, at beslutninger skaber værdi for samfundet og for vores kunder. Gennem analyser og formidling leverer vi solidt vidensgrundlag, der gør beslutningstagere i stand til at foretage prioriteringer og forbedringer til gavn for borgere, brugere, kunder og medarbejdere.

Vores mission og vision hviler på en række kerneværdier:

Kvalitet
Værdiskabelse
Samarbejde
Respekt for kundens virkelighed
Dedikation og ansvarlighed

Vores profil

Vi er et mindre firma, der består af yderst dedikerede medarbejdere med stærke metodiske og analytiske kompetencer. Vi brænder for det, vi laver og leverer altid produkter af høj faglig kvalitet i både indhold, proces og formidling.

Til forskel for store analyse- og konsulenthuse har vi ikke tidskrævende interne og organisatoriske procedurer. Det betyder, at vi kan handle hurtigt og fleksibelt i opgaveløsningen og fokusere på det, der skaber værdi hos kunden. Vores medarbejderne har indgående kendskab til de sektorer, vi arbejder med og inddragelse af projektpartnere, forskningsmiljøer og andre eksperter en integreret del af vores opgaveløsning.