Værdigrundlag

Moos-Bjerres mål er at bidrage til, at beslutninger skaber værdi for samfundet og for vores kunder. Gennem analyser og formidling leverer vi solidt vidensgrundlag, der gør beslutningstagere i stand til at foretage prioriteringer og forbedringer til gavn for borgere, brugere, kunder og medarbejdere.

Vores mission og vision hviler på en række kerneværdier:

Kvalitet
Værdiskabelse
Samarbejde
Respekt for kundens virkelighed
Dedikation og ansvarlighed

Vores profil

Vi er et mindre firma, der består af yderst dedikerede medarbejdere med stærke metodiske og analytiske kompetencer. Vi brænder for det, vi laver og leverer altid produkter af høj faglig kvalitet i både indhold, proces og formidling.

Til forskel for store analyse- og konsulenthuse har vi ikke tidskrævende interne og organisatoriske procedurer. Det betyder, at vi kan handle hurtigt og fleksibelt i opgaveløsningen og fokusere på det, der skaber værdi hos kunden. Vores medarbejderne har indgående kendskab til de sektorer, vi arbejder med og inddragelse af projektpartnere, forskningsmiljøer og andre eksperter en integreret del af vores opgaveløsning.

Metodiske kompetencer afprøves på arbejdsmarkedet

“I løbet af min praktikperiode har jeg fået god mulighed for at afprøve mine metodiske færdigheder fra studiet på arbejdsmarkedet. Moos-Bjerre har udvist stor tillid og tiltro til mine evner og jeg har hurtigt fået meget ansvar. Hos Moos-Bjerre får man ikke kun mulighed for at udvikle sine faglige færdigheder, man får også en arbejdsplads hvor sociale relationer er i højsædet. Jeg har været utrolig glad for mit praktikforløb, som har givet værdifulde faglige og sociale oplevelser.”

Læs mere om Sarah her

Sarah Kok Pedersen, Juniorkonsulent, Moos-Bjerre A/S

Gode relationer og høj faglighed

“Som konsulent i Moos-Bjerre får jeg mulighed for at arbejde med mine metodiske evner i praksis. Jeg leder projekter fra start til slut i tæt samarbejde med mine kollegaer. Det unikke ved Moos-Bjerre er vores gode samvær og høje faglighed, som sørger for, at jeg helt tiden udvikler mig professionelt såvel som personligt.”

Læs mere om Jacob her

Jacob Yulzari, Seniorkonsulent, Moos-Bjerre A/S

Vi har respekt for kundens virkelighed

Det er vigtigt for os, at vores analyser og undersøgelser passer til den virkelighed de skal anvendes i. Der er forskel på om resultaterne skal anvendes overordnet og strategisk eller om de skal anvendes direkte i en hverdag med tæt konktakt til borgere og kunder. Resultaterne skal kunne omsættes til handling i den konkrete kontekst de vedrører.

Vi starter med at spørge

Vi har respekt for den faglighed og viden, der er inden for ethvert område og inddrager den i vores analysedesign. I stedet for blot at give ekspertrådgivning spørger vi de borgere, medarbejdere, kunder mv., der fx bruger den ydelse, der skal evalueres. Det gør vi især ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterview og personlige interview.

Vi giver et faktabaseret handlingsgrundlag

Vores ydelser giver et kvalificeret og faktabaseret handlingsgrundlag. Vi er garant for, at metoderne er i orden og at resultaterne er velfunderede. Samtidig tilpasser vi opgaveløsningen til den enkelte kunde og sikrer at den giver værdi for dem. Det sikrer, at vores analyser og undersøgelser kan omsættes til strategiske beslutninger såvel som til konkret handling.