Cecilie Karoline Hviid Køhlert

Baggrund
Cecilie er igang med 5. semester af bacheloren i antropologi på Københavns Universitet.
Ekspertise
Cecilie er stærk i den kvalitative dataindsamling og har øje for at inddrage og italesætte de nuancer, som eksisterer hos grupper og fællesskaber i både undersøgelse og formidling. Hun er desuden fagligt interesseret i kvalitative metoder (feltarbejde, observation, og interviews),  kulturanalyse, samt undersøgelse og evaluering af sociale indsatser.
Kontakt 
Cecilie kan kontaktes på cek@moos-bjerre.dk.
Foto Cecilie