Bruger-, kunde- og borgerundersøgelser

For både offentlige og private ydelser er brugeren, borgeren eller kunden en central aftager. Ved at sætte brugeren, kunden eller borgeren i centrum for en undersøgelse får man et aktuelt og tidstro indblik i…

LÆS MERE

Spørgeskemaundersøgelser og dataindsamling

Spørgeskemaundersøgelser er et af vore kerneområder.Vi har stor erfaring med, at: Formulere spørgsmål, der er let forståelige, hvilket er vigtigt for at sikre at data giver et sandfærdigt billede af virkeligheden…

LÆS MERE

Registeranalyser: Resultater, forløbsstudier og fremskrivninger

Offentlige myndigheder og institutioner har såvel som private virksomheder stor værdi af at opgøre og synliggøre resultaterne af deres indsatser. Samtidig er det…

LÆS MERE

Fokusgruppeinterview og personlige interview

Vi har stor erfaring med at udføre fokusgruppeinterview, personlige interview og andre interviewformer og kvalitative metoder. Kvalitative interview giver værdi ved at give…

LÆS MERE

Statistiske analyser

Statistiske analyser er en af vores kernekompetencer. Analyserne foretages både på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelser eller på baggrund af eksisterende data fx fra forskellige registre…

LÆS MERE

Evalueringer

Vi udfører alle former for evalueringer. Fra enkle målevalueringer til mere omfattende effekt- og virkningsevalueringer. De forskellige evalueringsformer har forskellige styrker. Hvilken type evaluering…

LÆS MERE

Segmenteringsanalyse

Der vælges, afhænger af kundens behov og økonomi, hvad der skal evalueres, og hvordan evalueringen skal anvendes efterfølgende…

LÆS MERE

Økonomiskanalyse

I de senere år er der kommet stigende opmærksomhed på styrket styring af økonomien i offentlige organisationer og institutioner…

LÆS MERE

Ledelseinformation

Mange af vores undersøgelser giver vigtig ledelsesinformation og et faktabaseret grundlag for strategi og handling…

LÆS MERE

Bibliometermålinger

På biblioteksområdet har Moos-Bjerre udviklet bibliometeret, der er et brugerbaseret effektstyringsredskab. Det er mere end en tilfredshedsmåling, fordi det måler flere dimensioner, og fordi det har fokus på den brugeroplevede værdi…

LÆS MERE

Dashboards

Med vores dashboards er det muligt at følge med i en undersøgelse i realtid. Vores dashboards bliver altid bygget til den enkelte kunde, og der er derfor rige muligheder for at tilpasse både indhold og layout.

LÆS MERE

Regressions- og effektanalyser

Ved hjælp af regressionsanalyser kan vi undersøge, hvilke forhold der påvirker et givet område. Fx hvad der har betydning for, at man får en ungdomsuddannelse, eller hvad der især har betydning for, hvor ofte man køber eller bruger en service…

LÆS MERE

Udvalgte cases

Nedenfor vises et lille udpluk af de opgaver vi har løst.