Ledelseinformation

Ledelsesinformation

Mange af vores undersøgelser giver vigtig ledelsesinformation og et faktabaseret grundlag for strategi og handling.

Vi udarbejder også analyser og systemer, der er direkte udviklet med det formål at give løbende ledelsesinformation og direkte kan anvendes til resultatbaseret styring. Det kan eksempelvis være opstilling og måling af bestemte indikatorer for udvikling og indfrielse af opstillede mål. Det giver ledelsen mulighed for at følge effekterne af beslutninger og tiltag. Ikke mindst at handle rettidigt, hvis udviklingen ikke går i den ønskede retning.

Ligeledes laver vi økonomisk ledelsesinformation. For at undgå budgetoverskridelser og for at kunne udnytte sin økonomi optimalt er det vigtigt at kunne justere økonomien, langt før regnskabet opgøres. Det hjælper vi med ved at opgøre disponerede udgifter, udvikle systemer til måling og opgørelse. Desuden at fremlægge resultaterne i en enkel og overskuelig form, der egner sig til såvel direktionsniveau, decentral ledelse og/eller det politiske niveau.

Læs mere om økonomisk analyse og økonomistyring