interviews med børn

Interviews med børn

Vi tilbyder at gennemføre individuelle interviews eller fokusgruppeinterviews med børn som specifik målgruppe. Interviews med børn kræver særlige overvejelser og metodiske faldgruber, man skal være opmærksom på. Det er for eksempel vigtigt at overveje:

  • Har børnene samme alder? Børns evne til at forstå, reflektere og diskutere et spørgsmål er tæt forbundet med deres alder. Selvom to børn er tæt på hinanden i alder, kan få år gøre store forskelle.
  • Hvor mange skal være til stede? Mange børn vil hellere fortælle og forklare, hvis de sidder sammen med en eller flere kammerater. Ofte vil vi sætte børnene i grupper af to til fem personer. Nogle gange er det også nødvendigt at forældre eller andre relevante støttepersoner indgår.

Vi har altid fokus på at skabe trygge rammer for børnene og inddrager ofte aktive elementer i interviewet, som forhindrer, at interviewet føles uoverskueligt, formelt eller for overvældende for barnet. Aktiviteter kan for eksempel være:

  • Visuelle virkemidler: genkendelige billeder, tegninger og lignende
  • Take-away aktivitet: børnene tegner noget som opsummering på interviewet
  • Fysisk aktivitet: børnene skal fysisk flytte på sig i lokalet for at vise et svar på et spørgsmål

I vores evaluering af Red Barnet Ungdoms læringscafeer og lektievenner var børnenes perspektiv det bærende element. Læs mere her.