Fokusgruppeinterviews

Fokusgrupper og fokusgruppeinterviews kan bidrage med data om gruppers normer, interaktioner og fortolkninger. Styrken ved fokusgrupper ligger netop i de sociale interaktioner. Når deltagere diskuterer og sammenligner erfaringer og forståelser, er det ud fra en fælles kontekstuel forforståelse, som kan være svær at begribe udefra. Ved at indsamle data om deltagernes interaktioner kan vi lære forstå kompleksiteterne ved et givent emne og dermed producere nuanceret viden. Med fokusgruppeinterviews får man derfor både væsentlig indsigt i deltagernes holdninger til et emne samtidig med, at man får mulighed for at observere den sociale interaktion og konsensusdannelse.

Den vigtigste opgave, når vi moderer en fokusgruppe, er at skabe dynamik. Dette skabes ved, at deltagerne aktivt interagerer og kommenterer på hinandens udsagn. De spørger ind til hinanden med baggrund i deres egne erfaringer. Når vi modererer en fokusgruppe, sikrer vi derfor

  • At deltagerne holder sig til emnet
  • En uformel stemning, som gør deltagerne trygge ved at udtrykke personlige holdninger og erfaringer
  • At deltagerne udtrykker så mange forskellige erfaringer og meninger som muligt og forholder sig til de andre deltageres udtalelser