Bruger- kunde- og borgerundersøgelser

kundeundersøgelser

Hvad er vigtigt for din målgruppe?

For at skabe størst mulig værdi med sit projekt, er det afgørende at kende sin målgruppe. I Moos-Bjerre har vi stor erfaring med at undersøge brugeres, kunders og borgeres oplevelser, holdninger og erfaringer. Vi sætter brugeren i fokus, og derved kan vi skabe et nuanceret og aktuelt indblik i, hvordan en given ydelse eller service modtages og opleves af målgruppen.

Med en bruger-, borger- eller kundeundersøgelse, kan vi give svar på spørgsmål som:

  • Hvor tilfreds er brugeren, kunden eller borgeren med den ydelse, der tilbydes?
  • Hvilken forskel gør eller har ydelsen gjort for brugeren?
  • Hvad karakteriserer den konkrete brug eller kendskab til ydelsen?

Ved at besvare disse spørgsmål, giver vi dig et faktabaseret grundlag for at udvikle og forfine den service eller det produkt, du leverer.

Hvordan skal vi undersøge det?

Vi gennemfører mange forskellige bruger-, kunde- og borgerundersøgelser for forskellige kunder. Undersøgelsens udformning afhænger af din konkrete situation og dit behov som kunde. Brugerundersøgelsen kan for eksempel bygge på spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews, individuelle interviews eller en kombination af alle tre.

Ofte vil din målgruppe ikke bestå af én homogen gruppe af mennesker, som tænker og mener det samme. I nogle tilfælde er det værdifuldt at betragte målgruppen som flere undergrupper af brugere med forskellige karaktertræk, som derfor må imødekommes på forskellige måder. Dette kan gøres ved hjælp af en segmenteringsanalyse, som også gør det muligt at målrette ydelser til forskellige målgrupper.

Eksempler på undersøgelser

  • Biblioteksundersøgelser: Moos-Bjerre foretager årligt brugerundersøgelser for mange biblioteker rundt omkring i Danmark. Dette gøres via vores bibliometermåling, hvilket er et brugerbaseret effektstyringsværktøj, som Moos-Bjerre har udviklet. Derudover har vi blandt andet lavet brugerundersøgelser for Nordfyns Kommune og Frederiksberg Kommune.
  • Rigsarkivet: Vi har foretaget en borgerundersøgelse for Rigsarkivet om danskernes kendskab til og tilfredshed med Rigsarkivets tilbud. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse og en efterfølgende segmenteringsanalyse, som fokuserer på fravalgsårsager for bestemte målgrupper. Læs mere her.
Foto kundeundersøgelser