Bruger-, kunde- og borgerundersøgelser

For både offentlige og private ydelser er brugeren, borgeren eller kunden en central aftager. Ved at sætte brugeren, kunden eller borgeren i centrum for en undersøgelse får man et aktuelt og tidstro indblik i, hvordan en given ydelse modtages og opleves. Det giver et faktabaseret grundlag for at udvikle ydelsen og vurdere resultaterne af de handlinger og indsatser man laver.

Vi udfører mange forskellige bruger-, kunde og borgerundersøgelser, der afhængigt af kundens behov kan udføres som spørgeskemaundersøgelser eller interviews – eller en kombination heraf. Læs om spørgeskemaundersøgelser. Læs om fokusgruppeinterview.

Det er ofte værdifuldt ikke kun at betragte befolkningen, brugere eller kunder som én samlet gruppe, men derimod at få et mere nuanceret og præcist billede af hvilke forskellige grupper, der er i befolkningen eller blandt ens brugere eller kunder. Dette gør vi ved hjælp af en segmenteringsanalyse. Den giver viden om forskellige grupper og hvilke karakteristika de har til fælles. Læs om segmenteringsanalyse.

Eksempel på befolkningsundersøgelse: Opinionsmåling for Danmarks Biblioteksforening

Eksempel på brugerundersøgelse: Effektmåling af biblioteker (bibliometermåling)