Moos-Bjerre har i 2018 gennemført en større undersøgelse af danskernes kendskab til Rigsarkivet. Undersøgelsen er en panelundersøgelse, hvor vi har spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne bestående i 1.000 tilfældigt udtrukne borgere fra Moos-Bjerres Danmarkspanel. Undersøgelsen afdækker borgernes kendskab til og brugertilfredshed med Rigsarkivet, samt årsager til ikke-brug. Vi konkluderer blandt andet at:

    • Kendskabet til Rigsarkivets tilbud er størst blandt de ældre. 6 pct. af den danske befolkning har et højt kendskab til Rigsarkivets tilbud, men blandt de ældre over 65 år er niveauet på 10-12 pct.
    • Medieomtale er den største kilde til kendskab. 60 pct. af de danskere, som kender til Rigsarkivet, siger, at deres kendskab kommer fra medieomtale
    • Der er stor enighed om at Rigsarkivet er vigtigt for Danmark. 87 pct. af danskerne er i høj grad eller i nogen grad enige i, at det er vigtigt, at Danmark har et Rigsarkiv

Fokus på fravalg og ikke-brugere

Med henblik på at kortlægge årsager til fravalg af Rigsarkivets tilbud er der foretaget en segmentanalyse i form af en statistisk klyngeanalyse. Den fokuserer på at udlede ubevidste fravalgsårsager for bestemte målgrupper. Herigennem illustreres hvilken rolle faktorer som alder, uddannelse, brugsmønstre, livsstil og interesser spiller for ikke-brug og brug. Samtidig giver den et beslutningsgrundlag for iværksættelsen af målrettede initiativer i forhold til bestemte befolkningsgrupper.

rigsarkivet - statistik
Rigsarkivet logo
rigsarkivet hylder