Nøgleordanalyser

Til analyse af større kvalitative datamængder, kan statistiske nøgleordsanalyser være nyttige. En nøgleordsanalyse er et automatisk tekstværktøj, hvor større mængder tekst kvantificeres ved, at værktøjet lokaliserer antallet af gange bestemte ord fremkommer. Analysen betragter tekster som et netværk af ord, der hænger sammen på forskellige måder. På baggrund af teksten opstilles et netværkskort, der viser hvordan hyppigt brugte og centrale nøgleord hænger sammen. Jo større et ord er, jo mere centralt er det for netværket. Værktøjet opdeler også ordene i klynger, der har en særlig forbindelse til hinanden (se billede herunder). Analysen gør det således muligt at se mønstre i teksterne og dykke ned i materialet.

En nøgleordsanalyse kan fx gennemføres på baggrund af tekstmateriale fra:

  • facebooksider
  • nyhedsbreve
  • kvalitative interviews
  • referater

Her ses et tænkt eksempel på en visuel fremstilling af en nøgleordsanalyse. De største ord er dem, der fremkommer oftest og stregerne mellem ordene indikerer, at to ord ofte bliver brugt i sammenhæng.