sustainometeret bæredygtighed

Sustainometermålinger

Moos-Bjerre har udviklet Sustainometeret, som består af en meningsmåling blandt et repræsentativt udsnit af danskere, der hvert år måler udviklingen i danskernes prioritering og holdning til bæredygtighed. Sustainometeret bliver første gang gennemført ultimo 2019, hvor 1087 besvarelser indgik. Sustainometeret beskriver blandt andet:

  • Danskernes kendskab til og prioritering af FNs 17 bæredygtighedsmål
  • Danskernes vilje til at betale og handle for at understøtte en bæredygtig omstilling
  • Forskelle og ligheder mellem forskellige befolkningsgruppers holdninger og prioriteringer

Læs mere om vores Sustainometer her.