Moos-Bjerre lancerer Sustainometeret 2020

24.02.2020

Moos-Bjerre lancerer i dag Sustainometeret. Sustainometeret tager temperaturen på danskernes holdning til og prioritering af bæredygtighedsdagsordenen. Hvert år foretager Moos-Bjerre en Sustainometermåling og resultaterne fra 2020 er bl.a.:

  • De fleste danskere (51 pct.) har hørt om FN’s 17 bæredygtighedsmål, men kender dem derudover ikke så godt.
  • Bekæmpelse af klimaforandringer er det af FN’s bæredygtighedsmål, som danskerne prioriterer højest.
  • Danskerne vil gerne betale for bæredygtighed. F.eks. vil de fleste danskere gerne betale mere for konkrete ydelser, hvis de til gengæld er mere bæredygtige. F.eks. vil 67 pct. gerne betale mere i affaldsafgift.
  • Der er forskel på, hvordan mænd og kvinder og yngre og ældre danskere prioriterer og ser på bæredygtighedsdagsordenen. Kvinder er f.eks. mere villige til at betale for bæredygtighed end mænd, og de yngre prioriterer klima og bæredygtighed højere end de ældre.

Du kan læse mere om Sustainometeret og dykke ned i udvalgte resultater ved at klikke her. Hvis du derudover har spørgsmål til eller ønsker flere resultater, er du velkommen til at kontakte Moos-Bjerre.

Dette er første version af Moos-Bjerres Sustainometer. Sustainometeret er en meningsmåling blandt et repræsentativt udsnit af danskere over 15 år, som vil blive gentaget årligt for på den måde at kunne følge udviklingen i danskernes prioritering og holdning til bæredygtighed.

Tilbage til nyheder

Måling danskernes holdninger sustainometeret bæredygtghedsdagsordenen