Desk research

Ved desk research foretager vi en litteraturafdækning af specifikke områder. Her kortlægger vi, hvad der tidligere er lavet af forskning, studier, statistikker, undersøgelser og projekter på området og sammenligner studierne på tværs. Desk research ligges ofte først i en undersøgelsesproces og er brugbart i undersøgelser, hvor man fx er interesseret i at:

  • Placere undersøgelsen i forhold til tidligere undersøgelser
  • Afdække, hvor på feltet, der fortsat mangler viden eller resultater
  • Kvalificere undersøgelsens metoder eller indgangsvinkel ved at trække på lignende undersøgelser

Researchen kan både foretages i danske, nordiske eller globale databaser afhængigt af den enkelte undersøgelse. I nogle sammenhænge er det værdifuldt at kombinere den med ekspertinterviews.