Fokusgruppeinterview og personlige interview

Vi har stor erfaring med at udføre fokusgruppeinterview, personlige interview og andre interviewformer og kvalitative metoder.

Kvalitative interview giver værdi ved at:

• Give personlige vinkler og historier

• Afdække vigtige nuancer og forskelligheder

• Komme tæt på den enkeltes oplevelse

• Give nye perspektiver som man ikke havde tænkt på i planlægningen af analysen

• Idégenerering i forhold til fx udvikling af services og ydelser

• Afprøvning af nye produkter, ydelser mv.

Ofte giver det den bedste undersøgelse at kombinere de kvalitative metoder med kvantitative metoder. Læs om spørgeskemaundersøgelser. Læs om statistiske analyser.