Evaluering af Biblioteket Frederiksbergs brugerinddragelse og ny hjemmeside

For Biblioteket Frederiksberg har Moos-Bjerre deltaget som undersøgelses- og analysepartner i udvikling af ny hjemmeside.

I konceptfasen har vi bistået ved at gennemføre brugerinddragende fokusgrupper med brugere af biblioteket. I designfasen har vi gennemført brugervenlighedstests efter “tænke højt”-metoden (og optagelse af lyd og billede samt aktiviteter på hjemmesiden).

Efter lancering af den nye hjemmeside har vi gennemført stor kvantitativ brugertilfredshedsundersøgelse og bidraget til vurdering af målopfyldelsesgrad og fortsat udviklingsbehov.