Kortlægning af fondspartnerskaber for Novo Nordisk Fonden

Moos-Bjerre har i 2019 gennemført en kortlægning af fondspartnerskaber på det sociale og humanitære område for Novo Nordisk Fonden. Novo Nordisk Fondens strategi har et stærkt fokus på at samarbejde og indgå partnerskaber. Resultaterne af kortlægningen skal kvalificere og uddybe fondens tilgang til dette. Udover at kvalificere Novo Nordisk Fondens egen tilgang til at indgå fondspartnerskaber er det ambitionen at dele kortlægningens resultater med andre almennyttige og erhvervsdrivende fonde og sociale og humanitære organisationer og derved også give dem adgang til den indsamlede viden. Kortlægningen baserer sig på dybdegående kvalitative interviews blandt et bredt udsnit af repræsentanter på ledelsesniveau fra udvalgte fonde og partnerorganisationer.

Kortlægningen af almennyttige og erhvervsdrivende danske fondes partnerskaber på det humanitære og sociale område viser blandt andet at:

  • Fonde og partnerorganisationer oplever, at de kan skabe større resultater ved at arbejde i partnerskaber fremfor igennem klassiske fondsdonationer. Dette skyldes bl.a., at de kan arbejde med større beløbsrammer, samle flere parter om bordet, arbejde på en mere udviklingsorienteret måde, opbygge tætte og tillidsfyldte relationer og videndele og kapacitetsopbygge hinanden.
  • En generel udfordring er, at fondspartnerskaberne er præget af en magt- og vidensubalance, hvor fondene bestemmer, men partnerorganisationerne generelt har mere viden. Dette kan føre til suboptimerende adfærd i partnerskaberne med mindre effekt til følge.
  • Fonde og partnerorganisationer kan gøre en del for at mindske de negative konsekvenser af den ovennævnte magt- og vidensubalance. De kan bl.a. involvere flere parter i partnerskabets aktiviteter og arbejde bevidst på at udvikle en tæt og tillidsfyldt relation.
model fondspartnerskaber

3 typer af partnerskaber

På baggrund af analysen har Moos-Bjerre udarbejdet en typologi over fondens fondspartnerskaber samt formuleret overvejelser og anvisninger til ”det værdiskabende fondspartnerskab”. De tre  typer af partnerskaber er:

  • Donorpartnerskabet
  • Udviklingspartnerskabet
  • Forandringsalliancen

De 3 partnerskabstyper har forskellige potentialer for værdiskabelse og også forskellige potentielle risici og udfordringer. Kortlægningen viser blandt andet, at de tre typer af partnerskaber betyder en forskellig rolle og grad af initiativtagen fra fonden, som illustreret neden for.

graf udbytte af fondspartnerskab
Novo Nordisk Fonden logo