Mille Urioste

Baggrund

Mille er uddannet sociolog fra Københavns Universitet med speciale i velfærd, ulighed og mobilitet.

Mille startede i Moos-Bjerre i 2019. Her startede hun som studentermedhjælper og praktikant, hvorefter hun senere blev juniorkonsulent. Efterfølgende havde Mille en ansættelse i Rambøll Management Consulting i afdelingen Social and Economic Impacts, hvor hun deltog i udarbejdelsen af analyser på særligt børne og unge-, uddannelses- og socialområdet. Efter ansættelsen i Rambøll vendte Mille tilbage til Moos-Bjerre som konsulent.

Ekspertise

Mille har stor og dokumenterbar metodisk erfaring med både kvantitative og kvalitative analyser og evalueringer. Kvantitativt arbejder Mille blandt andet med gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser, databehandling og analyse af register og surveydata. Mille har særlig ekspertise inden for den kvalitative metode, hvor Mille gennemfører og analyserer alt fra kvalitative interviews til fokusgrupper, observationer, mobiletnografi med mere. Mille har derudover bred erfaring med forskellige typer af informantgrupper og hvordan man bedst interviewer disse. Dette gælder eksempelvis interviews med forskere og eksperter eller tilgange til at interviewe børn og unge.

Mille har bred erfaring med analyser og evalueringer på velfærdsområderne. Mille har særlig ekspertise inden for børne- og unge, uddannelses-, social- og kulturområdet og har bidraget til utallige evalueringer inden for disse områder.

Endelig har Mille stærke formidlingsevner og går op i at komplekse sammenhænge formidles på en kommunikativ venlig og letforståelig måde, således at endelige analyser og konklusioner er anvendelsesorienterede og meningsfulde for vores kunder.

Projekter

Mille har både deltaget som projektleder og bidraget til en lang række forskellige undersøgelser og har derigennem opbygget solid erfaring med mange metoder og alle faser i et undersøgelsesforløb.

Mille har blandt andet været projektleder på eller bidraget til:

Mille kan kontaktes på miu@moos-bjerre.dk eller 2074 5114.

Foto Mille