Undersøgelse af Danske Museers efteruddannelse

Moos-Bjerre har i 2019-2020 gennemført en undersøgelse for Organisationen Danske Museer (ODM), der belyser de efteruddannelsestilbud til danske museumsansatte som organisationen udbyder. Undersøgelsen byggede på et klassisk mixed methods design, som kombinerer en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 740 museumsansatte med seks dybdegående kvalitative interview.

Undersøgelsen viste følgende:

  • Størstedelen af de museumsansatte, som har været på et af ODM’s efteruddannelsestilbud, vurderer, at efteruddannelsestilbuddene har et højt fagligt niveau og bidrager med ny viden, som kan anvendes direkte i hverdagen.
  • ODM har en særlig viden på museumsområdet, som andre efteruddannelsesudbydere ikke har. Udover særlig viden på museumsområdet muliggør efteruddannelserne relevant faglig vidensdeling og networking med andre museumsansatte.

Undersøgelsen fokuserede desuden på museumsansattes behov og efterspørgsel til efteruddannelser. Dette førte til en liste med konkrete ønsker, som ODM vil bruge til kvalitetsudvikling af efteruddannelserne.

Læs om undersøgelse på Danske museers hjemmeside, eller læs hele undersøgelsen her.

danske museer undersøgelse
danske museer undersøgelse
danske museer logo