Sarah Kok Pedersen

Sarah er studentermedhjælper i Moos-Bjerre og og læser til dagligt en bachelorgrad i sociologi på Københavns Universitet. Hun har været ansat i Moos-Bjerre siden juni 2021.

Faglige interesser

  • Uddannelsesområdet
  • Kvantitativ metode
  • Social mobilitet blandt udsatte grupper

Projekter

Sarah har blandt andet været med på følgende projekter:

  • Undersøgelse af børne- og ungemålgrupper, der er særligt udsatte for digitale krænkelser for Red Barnet
  • Evaluering af Ordblindepits for Esbjerg kommune
  • Undersøgelse af virksomhedsbarrierer for og fordele ved lærlingeforløb blandt rengøringsvirksomheder for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Sarah kan kontaktes på sarah@moos-bjerre.dk

sarah