Rikke Plougsbæk

Rikke er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og tilknyttet Moos-Bjerre som kvalitativ konsulent.

Hun har stor erfaring med dybdegående kvalitative metoder, bl.a. gennemførsel af fokusgrupper og enkeltinterviews.

Rikke