Jacob Yulzari

Baggrund

Jacob er uddannet Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet (2015-2020) med specialisering i anvendt videregående kvantitativ metode og politisk adfærd.

Jacob har været ansat i Moos-Bjerre siden 2018 som både konsulent, juniorkonsulent, studentermedhjælper og praktikant hos Moos-Bjerre. Herudover har han blandt andet erfaring fra Undervisningsministeriet.

Ekspertise

Jacob trækker på stor og dokumenterbar erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode samt projektstyring. Han har deltaget som projektleder i en lang række forskellige undersøgelser og har derigennem opbygget solid erfaring med mange metoder og alle faser i et undersøgelsesforløb.

Projekter

Jacob har blandt andet været med på følgende projekter:

Jacob kan kontaktes på jay@moos-bjerre.dk eller 4127 8877

Jacob Yulzari