Teach First er et internationalt program, der uddanner universitetsbachelorer til at undervise på udsatte skoler og på sigt blive forandringsagenter i undervisningssektoren. Moos-Bjerre er sammen med VIA University College evalueringspartner på Teach First og dokumenterer programmets resultater og impact i Danmark. Dette sker igennem en virkningsevaluering, der hviler på surveydata, kvalitative interviews og interne data. Moos-Bjerre beskriver programmets impact i årlige rapporter med hvert sit fokus:

  • 2018: Rekrutteringsprocessen
  • 2019: Graduate-programmet
  • 2020: Alumnenetværket

Moos-Bjerre har i samarbejde med Teach First og forskere fra VIA University College opstillet detaljerede forandringsteorier, der beskriver, hvordan Teach First skaber impact. Der er opstillet forandringsteorier for programmets rekruttering og udvælgelse af kandidater, for programmets indhold ude på de udsatte skoler og for deltagernes videre færd i uddannelsessektoren efter at de har afsluttet programmet. For hver forandringsteori er der blevet udvalgt indikatorer, der måler programmets impact. Det kan f.eks. være skoleledernes oplevelse af kvaliteten af programmets kandidater eller kandidaternes oplevelse af programmets kvalitet.

Du kan læse mere om resultaterne fra den første evalueringsrapport her: Teach First Danmark evalueringsrapport

teach first logo