I 2019 udførte Moos-Bjerre en omdømmeanalyse for Tuborgfondet.  Tuborgfondet arbejder for, at alle unge skal være en del af fællesskabet og for at styrke unges stemme, engagement og deltagelse i foreningslivet, lokalområder og på arbejdsmarkedet.

Formålet med omdømmeanalysen var at tage status på kendskabet til fondet og beskrive fondets styrkepositioner og svagheder. Derudover pegede omdømmeanalysen fremad ved at identificere udviklingspotentialer, som fondet kunne udvikle og forfølge. Samlet set klædte analysen fondet på til at arbejde strategisk med at bruge sit omdømme og sin kommunikation til at styrke unges position i samfundet.

Omdømmeanalysen inddragede perspektiver fra følgende af Tuborgfondets interessenter:

  • Den brede befolkning
  • Fondets målgruppe: Unge i alderen 15-30 år
  • Fondets bevillingsmodtagere
  • Fondets ansøgere, som har fået afslag
  • Fondets øvrige dialog- og samarbejdspartnere

Omdømmeanalysen identificerede en række styrkesider hos fondet. og der var bred enighed blandt alle interessenter om, at Tuborgfondet gør en positiv forskel for sin målgruppe. Fondets overordnede styrkesider fremgår af illustrationen nedenfor:

 

Et solidt datagrundlag

Datagrundlaget for omdømmeanalysen består af data fra spørgeskemaundersøgelser blandt omdømmeanalysens forskellige målgrupper og en lang række kvalitative interviews med fondets bevillingsmodtagere samt øvrige samarbejds- og dialogpartnere.

Tuborg fondet kortlægning fællesskaber