Project Description

Michael Moos-Bjerre

Michael er administrerende direktør og partner i Moos-Bjerre.

Han er tidligere fuldmægtig i Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor han især beskæftigede sig med finanslov, uddannelsesprognoser, uddannelsesstatistik og økonomistyring. Derudover, har han arbejdet som teamleder på økonomi, analyse og styring af skole-, daginstitutions- og kultur-, fritids- og idrætsområdet i Gladsaxe Kommune, manager hos Epinion og kontorchef i Frederiksberg Kommune, indtil han startede analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre i 2010.

Michael er cand.scient.adm. med en bachelor fra Aalborg Universitet (1996-1999), kandidat fra Roskilde Universitet (1999-2001) samt yderligere meritfag fra Økonomisk Institut og Statskundskab på Københavns Universitet.