Undersøgelse af Sydslesvigs bidrag til Danmark

Moos-Bjerre kan i en analyse konkludere, at det danske mindretal i Sydslesvig er en gevinst for det danske samfund. Sydslesvigere, der tager en uddannelse i Danmark, bidrager med 226 mio. årligt. Undersøgelsen er foretaget for Sydslesvigsk Forening og er bl.a. blevet bragt i Berlingske, JydskeVestkysten og Flensborg Avis.

Undersøgelsen beskriver det danske mindretal i Sydslesvig med hensyn til uddannelsesvalg, indkomst, ledighed, arbejde og bosættelse. Den er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik, en spørgeskemaundersøgelse blandt personer fra det danske mindretal, samt person- og fokusgruppeinterviews. Ved at skitsere hvor mange Sydslesvigere som tager til Danmark, hvor længe de bliver boende og hvad de beskæftigere sig med, forsøger undersøgelsen at kortlægge den økonomiske værdi som sydslesvigerne skaber i Danmark både i form af skatteindtægter og i et bredere samfundsmæssigt perspektiv.

Analysen viser, at det danske samfund hvert år får et væsentligt økonomisk bidrag fra sydslesvigernes beskæftigelse i Danmark, der kan opgøres således:

• Årlig samlet værdiskabelse i det danske samfund på 651 mio. d.kr.

• En årlig nettoværdi for det danske samfund på 465 mio. d.kr. (fratrukket omkostninger)

• Årligt nettobidrag til den danske stat og de offentlige finanser på 226 mio. d.kr. (skat og afgifter)

Derudover viser undersøgelsen, at Danmark rekrutterer gode bidragsydere fra Sydslesvig gennem uddannelse, at mindretallet bidrager med særlige kompetencer, kulturforståelse og unikke tyske sprogfærdigheder, at sydslesvigere i Danmark har en lav ledighed, samt at mindretallet orienterer sig mod Danmark kulturelt og identitetsmæssigt.

Det konkluderes dermed at sydslesvigere, der tager uddannelse i Danmark, er en økonomisk gevinst for det danske samfund, hvorfor det anbefales, at man fortsat vedligeholder det danske mindretals tilknytning til Danmark og det danske uddannelsessystem.

Læs mere om resultater og anbefalinger i rapporten