Udarbejdelsen af økonomistyringsværktøjet SØV til kommunale folkeskoleenheder

Moos-Bjerre har udviklet Skolernes Økonomistyrings Værktøj (SØV). Det er et system- og arbejdsgangsunderstøttende værktøj til budgetlægning og omsætning til lektioner, timer og personaleårsværk samt budgetopfølgning og flerårsplanlægning.

Vi har for flere kommunale forvaltninger og folkeskoler udviklet økonomistyringsværktøjer, forestået undervisning i god økonomistyring på skoleområdet, procesbistand og konkret konsulentløsning af økonomiske udfordringer og tilpasningsvanskeligheder fx i forbindelse med oparbejdelse af underskud og/eller overgang til budget- og bevillingsmodel.