Medborgerskab blandt københavnske unge

Moos-Bjerre foretog igen i 2019 Københavns Kommunes medborgerskabsundersøgelse blandt unge borgere i kommunen vedrørende integration og medborgerskab. Undersøgelsen havde i år fokus på at sikre den bedst mulige repræsentation gennem målrettet dataindsamling i udsatte bydele og oversættelse af spørgeskemaet til otte forskellige sprog.

Undersøgelsen er en gentagelse af den årlige medborgerskabsundersøgelse siden 2015 og ligger samtidig i forlængelse af andre undersøgelser i Københavns Kommune vedrørende integration og medborgerskab. Undersøgelsen giver et aktuelt statusbillede for år 2019, og viser samtidig udviklingstendenser i forhold til tidligere år på alle gennemgående spørgsmål.

Undersøgelsen indeholdt en kortlægning af unge københavneres holdning til og oplevelser med:

  • Diskrimination
  • Anerkendelse af demokratiske værdier og politiske forhold
  • Homoseksualitet
  • Frihed og selvbestemmelse
  • Foreningsmedlemsskab
  • Generel anerkendelse i samfundet

Resultaterne indgår bl.a. i Københavns Kommunes integrationsbarometer.

medborgerskab blandt unge

Komplekst indsamlingsforløb

Undersøgelsen retter sig mod en svær målgruppe, og afdækker forhold i samfundet, som er følsomme og svære at måle, og det har været vigtigt at sikre den bedst mulige repræsentation og herunder sikre, at der ikke er borgere, der oplever sig begrænsede eller udelukkede på grund af sprogvanskeligheder. Der har derfor været mulighed for at deltage i undersøgelsen på i alt otte forskellige sprog: dansk, engelsk, arabisk, somali, tyrkisk, farsi/persisk, serbokroatisk og urdu.

Data blev indsamlet i foråret 2019 blandt i alt 3.063 18-29-årige bosat i Københavns Kommune. Med omfattende og flerstrenget rykkerprocedure lykkedes det at opnå en samlet svarprocent på godt 32%. I 2019 har der været særskilt fokus på unge i udsatte bydele, og der er foretaget en stratificeret udvælgelse baseret på følgende grupper:

  • Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund bosat udenfor udsatte bydele
  • Personer med dansk eller anden vestlig oprindelse bosat udenfor udsatte bydele
  • Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund bosat i udsat bydel
  • Personer med dansk eller anden vestlig oprindelse bosat i udsat bydel.

Undersøgelsen blev til i samarbejde med Danmarks Statistik.

Københavns Kommune logo - survey