Analyse af fusionseffekter i ungdomsuddannelses- institutioner for Undervisningsministeriet

For Undervisningsministeriet har vi gennemført en analyse af mulige effekter af forskellige typer af fusioner blandt institutioner på ungdomsuddannelsesområdet.

Effektmålene var dels kvalitetsmæssige, opgjort som optag- og bestandstal, gennemførelsesprocenter, karakterer, praktikaftaler m.v., dels økonomiske, opgjort som enhedsudgifter, overskudsgrader, soliditetsgrad m.v. Datagrundlag for statistisk analyse og casebeskrivelser var uddannelsesdatabasen og regnskabstal fra institutionernes årsrapporter samt indsamlede fusionsansøgninger og –dokumenter.