Evaluering af Medvind i Østerbyen

Medvind i Østerbyen er et 12-årigt partnerskab mellem Esbjerg kommune og Lauritzen Fonden. Initiativets vision er at reducere de kort- og langsigtede konsekvenser af børnefattigdom for børn og unge i området og at bidrage til, at alle børn og unge i Østerbyen finder vej gennem en uddannelse og ind i beskæftigelse. Moos-Bjerre er evaluerings- og videnspartner og bidrager til løbende at vidensbasere initiativet og dokumentere dets impact på kort og langt sigt. Evalueringen strækker sig parallelt med indsatsen over tolv år.

Moos-Bjerre har i samarbejde med aktørerne bag initiativet opstillet forandringsteorier for
initiativets fire spor: læring, sundhed, kultur og fritid og Job/erhverv. Herefter er der udvalgt indikatorer, der belyser udviklingen i hvert af
de fire spor og i forhold til initiativets overordnede målsætning. Indikatorerne kommer både fra kommunens registre og fra Moos-Bjerres
surveys i området. Figuren herunder gengiver de fire spor og sammenhængen til den overordnede målsætning for Medvind i Østerbyen.

Evalueringen gennemføres ud fra to tilgange:

  • Dels gennem en effektevaluering, der beskriver den overordnede målbare effekt af indsatsen for målgruppen.
  • Dels gennem en virkningsevaluering, der undersøger hvordan indsatsen implementeres herunder processer og arbejdsgange.

Baseline-måling til effektevaluering

Moos-Bjerre har i 2018 gennemført en baseline-måling, der belyser status på alle impact-indikatorerne. Den viste bl.a., at mens 90 pct. af eleverne i hele Esbjerg afslutter folkeskolen med mindst 02 i både dansk og matematik, er dette kun tilfældet for 73 pct. af eleverne fra Præstegårdsskolen*. Baselinemålingen viste også, at hvor 92 pct. af børnene i resten af Esbjerg spiser morgenmad hver dag, gør det samme sig kun gældende for 76 pct. af børnene i Præstegårdsskolens skoledistrikt. Baseline-målingen gentages i 2023 med henblik på følge udviklingen på indikatorerne og derigennem dokumentere initiativets impact.

Virkningsevaluering

For at dykke ned i de virksomme mekanismer i indsatsen har Moos-Bjerre i samarbejde med aktørerne bag initiativet opstillet forandringsteorier for initiativets fire spor: læring, sundhed, kultur og fritid og job/erhverv. Herefter er der udvalgt indikatorer, der belyser udviklingen i hvert af de fire spor og i forhold til initiativets overordnede målsætning. Indikatorerne kommer både fra kommunens registre og fra Moos-Bjerres surveys i området. Figuren herunder gengiver de fire spor og sammenhængen til den overordnede målsætning for Medvind i Østerbyen.

medvind i østerbyen logo