Undersøgelse af målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling for Fremtidens Biblioteker

For tænketanken Fremtidens Biblioteker har Moos-Bjerre lavet den hidtil største undersøgelse og segmentering målrettet biblioteksområdet.

Undersøgelsen giver vigtig viden om bibliotekernes målgrupper og inspiration til udviklingen af fremtidens biblioteker.

Moos-Bjerre har udført en omfattende segmenteringsanalyse af den danske befolkning baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 repræsentativt udvalgte danskere.

Analysen har identificeret ti forskellige målgrupper for de danske folkebiblioteker med forskellige karakteristika og forskelligt forhold til og brug af biblioteket.

Rapporten giver vigtig viden for udvikling af fremtidens biblioteker. Den viser, at biblioteket er et populært tilbud, der evalueres positivt af den danske befolkning. Samtidig viser undersøgelsen, at der er store forskelle i forskellige befolkningsgruppers brug af og forhold til biblioteket. Mens biblioteket har godt fat i nogle befolkningsgrupper er der andre, der kun sjældent bruger biblioteket, og hvor det kræver en stor indsats at få dem til det.

I hovedrapporten beskrives det, hvordan de ti målgrupper bruger bibliotekets forskellige tilbud, hvad deres holdning og ønsker er til bibliotekets tilbud. Herunder hvad der har betydning for brugshyppighed og tilfredshed og hvad der kan få de forskellige målgrupper til at bruge biblioteket i fremtiden.

Fremtidens Biblioteker – målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling (hovedrapport)

Pixiudgaven af rapporten giver et hurtigt indblik i udvalgte hovedresultater fra undersøgelsen.

Hovedresultater fra undersøgelsen Fremtidens Biblioteker

I bilagsrapporten er der et idékatalog til videre arbejde med at tiltrække og fastholde de ti målgrupper. Bilagsrapporten giver desuden en nærmere beskrivelse af de ti målgrupper og af undersøgelsens metode.

Bilagsrapport til Fremtidens Biblioteker

Vi udfører også segmenteringsanalyser på andre områder. Det giver et nuanceret indblik i målgrupper, kunder eller borgere, som kan give stor værdi, når ydelser skal udvikles og indsatser evalueres.

Læs mere om segmenteringsanalyse og vores øvrige ydelser. Ydelser

Se flere eksempler på, hvilke undersøgelser vi har lavet. Cases

fremtidens biblioteker logo biblioteksområdet