Afholdelse af Egmontfondens Børnetopmøde

I samarbejde med kommunikationsbureauet Publico har Moos-Bjerre stået for Egmont Fondens Børnetopmøde og Børnepanel i 2018. Overordnet set skal de to arrangementer bidrage til Egmontfondens målsætning om en større samfundsforandring ved at støtte udsatte børn og unges læring og livsduelighed. De skal sikre at alle børn uanset social baggrund kan læse, regne, skrive og have et godt liv.

Moos-Bjerre har bidraget til at realisere denne målsætning gennem sammensætning af et bredt børnepanel. Derudover har Moos-Bjerre faciliteret workshops, der danner rammer for, at børn og unge med ordblindhed mødes og diskuterer oplevelser og erfaringer, og udformet et veltilrettelagt program for det årlige topmøde med deltagelse fra blandt andre Mathias Tesfaye samt stået for afvikling af selve dagen.

Med henblik på at sikre solid vidensopbygning i Egmont Fonden har Moos-Bjerre på baggrund af Børnepanelet og Børnetopmødet udarbejdet en opsamlende rapport. I den finder man pointer fra workshops og topmøde.

Egmont fonden logo håndsrækning børnetopmøde
Alliancen mod mobning