Moos-Bjerre har i 2019 gennemført en undersøgelse for Tårnby Kommunebiblioteker. Undersøgelsen belyser brugeradfærd og brugertilfredshed, og formålet med undersøgelsen var at skabe et vidensgrundlag for fortsat kvalitetsudvikling af kommunens biblioteker.

Hvordan har vi gjort?

For at skabe det bedst mulige vidensgrundlag, bygger undersøgelsen på en række undersøgelseselementer, som både giver et billede af biblioteksområdet i sin helhed, men også af bibliotekernes individuelle profiler. Figuren nedenfor illustrerer de anvendte datakilder. Af samarbejdspartnere (2. datakilde) indgår bl.a. aktører fra lokale folkeskoler og ungdomsklubber. Alle resterende datakilder tager udgangspunkt i den almindelige borger. Undersøgelsen havde desuden særligt fokus på brugergrupperne; børneforældre, skolelever og samarbejdspartnerne.

Hvad viste undersøgelsen?

Alt i alt viste undersøgelsen, at både borgere og samarbejdspartnere er meget tilfredse med Tårnby Kommunebiblioteker. Dette betød, at undersøgelsen affødte få nye udviklingspotentialer, mens mange borgere ønskede mere af det, som bibliotekerne allerede gør godt fx flere foredrag. Undersøgelsen viste følgende potentialer for kvalitetsudvikling:

  • For flest borgere er flere nye bøger på hylderne det, som ville kunne få dem til at bruge biblioteket endnu mere.
  • Mange, især borgere under 30 år, deltager aldrig i bibliotekernes arrangementer.
  • Flere fordybelsesområder, både i form af børneområder, som lægger op til fordybelse, men også steder, hvor ældre kan fordybe sig uden larm fra unge ved computere.
  • Bedre oplysning om bibliotekernes tilbud.

Undersøgelsen udmøntede sig i form af en overordnet rapport og et executive summary, som sammenfattede undersøgelsens resultater.

Tårnby Kommunebiblioteker logo - undersøgelse