Segmenteringsanalyse af ikke-brugere for De Fynske Biblioteker

For De Fynske Biblioteker – Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Svendborg og Ærø – har Moos-Bjerre udført en undersøgelse af ikke-brugere og efterfølgende segmenteringsanalyse.

Undersøgelsen har haft til formål styrke en fælles fynsk PR- og markedsføringsstrategi. Desuden udvikling af målrettede aktiviteter, tilbud og branding, der øger brugerandel og imødekommer fremtidens brugere.

Undersøgelsen har således bragt ny viden om brugerandel og årsager til borgeres fravalg af biblioteket. Det er blevet identificeret, hvilke segmenter og persontyper af ikke-brugere der eksisterer. Hvilke karakteristika disse har, samt hvordan forskellige segmenter kan tiltrækkes og med hvilken sandsynlighed.

Undersøgelsens metode og datakilder har været kvantitative telefoninterviews med 1.433 personer på 15 år og derover samt fokusgruppeinterviews med ikke-brugere.

Odense Bibliotekerne logo - segmenteringsanalyse