I 2019 udførte Moos-Bjerre en slutevaluering af projektet BørneBuddies, som har til formål at hjælpe børn, der lever i en hverdag, hvor sygdom eller død i den nærmeste familie fylder meget. De udsatte børn tildeles en frivillig BørneBuddy, som de kan bruge tid med og opleve støtte fra.

Moos-Bjerre konkluderede, at projektet har fungeret godt, da det har gavnet både børnene og deres familier. Undersøgelsen viste, at 63 pct. af familierne vurderer efter et forløb med BørneBuddies, at barnets trivsel alt i alt er forbedret. Nogle af undersøgelsens øvrige resultater er illustreret nedenfor:

Heraf fremgår det, at 77 pct. af familierne oplever, at BørneBuddy’en har hjulpet barnet i dets hverdag, og 82 pct. af familierne oplever, at BørneBuddy’en har været en aflastning for familien i hverdagen. Undersøgelsen viste dog, at nærved halvdelen af familierne svarede, at forløbet var for kort.

Foruden børnene og deres familier havde de frivillige BørneBuddies også stor gavn af projektet. 70 pct. af dem svarer, at de er blevet bedre rustet til at arbejde med børn på baggrund af projektet. Derudover svarer 96 pct. af de frivillige, at de har været glade for at være med i projektet, og 97 pct. vil anbefale det til andre at være med.

Procesevaluering og projektets fremtid

En del af slutevalueringen af BørneBuddies bestod af en procesevaluering som var samt forslag til fokuspunkter for projektet fremover. I procesevalueringen konkluderede vi, at projektet har været velstruktureret med en fleksibel struktur og dynamisk projektledelse. Forslag til fremadrettet fokus fremgår nedenfor:

  • Skabe endnu mere faste samarbejder med fagpersoner og institutioner
  • Sikre støtte til BørneBuddies ved udfordringer med kommunikation mellem BørneBuddy og familie
  • Styrke det sociale sammenhold blandt de frivillige BørneBuddies for at sikre fastholdelse
  • Sikre løbende kvalitetssikring fremover i fravær af monitorering

Datagrundlag

Datagrundlaget for slutevalueringen af BørneBuddies består af en spørgeskemaundersøgelse, som blev besvaret af børn, familier og frivillige. Derudover trækker evalueringen på viden fra følgeforskning og interviews med projektledelsen.

BørneBuddies logo