Segmentundersøgelse af bibliotekets brugere for Hvidovre Bibliotekerne

For HvidovreBibliotekerne har Moos-Bjerre gennemført en omfattende segmentundersøgelse af bibliotekets brugere. Til afdækning af undersøgelsesområdet har Moos-Bjerre gennemført både omfattende kvantitative spørgeskemaundersøgelser og kvalitative fokusgruppeinterviews.

Undersøgelsens formål var udarbejdelse af en segmenteringsrapport omfattende både statistisk analyseresultater og fokusgruppeindsigter af forskellige persontyper.

Undersøgelsen faldt således i to dele, dels som en kvantitativ segmentundersøgelse af bibliotekets brugere med udgangspunkt i ca. 1500 deltagere, dels som en kvalitativ fokusgruppeundersøgelse. I den kvantitative segmentanalyse identificeredes mønstre og brugergrupper af HvidovreBibliotekerne. Disse mønstre blev bestemt ved at identificere distinkte undergrupper, der adskiller sig systematisk fra hinanden.

De kvalitative fokusgruppeinterviews leverede dybere forståelser og indsigter i holdninger, værdier og brugernes livsunivers. De konkretiserede og satte ”kød og blod” på de kvantitativt udledte segmenter og resultater.

Undersøgelsen gav HvidovreBibliotekerne et fyldigt indblik i hvem bibliotekets brugere er og hvorledes biblioteket fremadrettet skal agere, for at fastholde interessen hos de enkelte brugssegmenter og viste at Biblioteksbrugerne har stor interesse for det fysiske bibliotek, den fysiske bog og lyst til at blive inspireret!